Kvalitatívne analýzy

Vo vlastnom laboratóriu vykonávame analýzu kvalitatívnych parametrov jednotlivých poľnohospodárskych komodít. Naše laboratórium je vybavené najmodernejšou technikou, ktorá nám umožní po odobratí vzoriek pomocou laboratórnych rozborov zistiť, či dané plodiny dosahujú požadovanú kvalitu.
 

Ceretrade, s.r.o. spĺňa požiadavky kvality podľa certifikátu ISCC - International sustainability and carbon certification - systém vypracovaný ministerstvom Spolkovej republiky Nemecka pre potravinárstvo a ochranu spotrebiteľov, ktorý vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC.  Týka sa podpory využívania energie z obnoviteľných zdrojov, splnenia kritérií trvalej udržateľnosti biopalív. 

Systém riadenia spoločnosti Ceretrade s.r.o. bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám systému HACCP podľa zásad uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív. 

Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok