Kontaktné informácie

Názov firmy: Ceretrade, s.r.o.
Adresa: 
Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec
   
Zapísaná v: OR OS Trnava, odd Sro,vl.č. 24172/T
IČO: 44903928
IČ DPH: SK2022864690
DIČ: 2022864690
   
Číslo účtu:  4020882926/7500
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK71 7500 0000 004020882926
SWIFT:
CEKOSKBX
   
E-mail: info@ceretrade.sk
   

Obchod:

 
Ing. Milan Čič  
Telefónne číslo: +421/917 321 788
E-mail: milan_cic@ceretrade.sk
   
Ing. Roman Harvaník  
Telefónne číslo: +421/917 321 789
E-mail: roman_harvanik@ceretrade.sk
   
Ing. Branislav Janek  
Telefónne číslo: +421 /908 287 917
E-mail: branislav_janek@ceretrade.sk
   

Marketing:

 
Bc. Ivana Zabáková  
Telefón: +421/917 321 790
E-mail: ivana_zabakova@ceretrade.sk

 

Kde nás nájdete:

 

Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok